Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Gebze Cerrahi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği çağın gereğini yerine getirecek şekilde modern ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.

Gebelik takibi, basit veya riskli doğum işlemleri dışında, her tür jinekolojik ve jineonkolojik hastalıkların ayaktan veya yatarak tedavisi, endoskopik cerrahi girişimler, menopoz takibi ve kısırlık (infertilite) tedavisi konusunda uzman kadromuzla her yaş grubundan kadın hastaya hizmet verilmektedir.

Gebze Cerrahi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği özellikle pelvisin kompleks cerrahi problemleri, üreme sisteminin prekanseröz (kanser öncesi) patolojilerinin takip ve tedavisi ile genital bölgenin kanser cerrahisi üzerinde odaklanmaktadır. Hastası için en kısa ve en doğru tanı sonrası en iyi tedavinin planlanması ve uygulanması için Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız, üroloji, endokrin, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi hastanemizin pek çok bölümü ile birlikte çalışmaktadır.

Jinekolojik cerrahi seçenekleri hastadan hastaya farklılık göstermekte, daha az komplikasyon riski olan, hastanın daha az ağrı duyduğu ve hastanede kalış süresi çok daha kısa olan minimal invasiv girişimlerden, daha kompleks ve ağır açık ameliyatlara kadar değişebilmektedir. Tercih edilecek cerrahi yönteme kadın hastalıkları uzmanı, jinekolojik onkolog ve ürojinekolog tarafından hastanın durumu göz önünde bulundurularak karar verilmektedir.

Merkezimizde doğru tanının en kısa sürede konulabilmesi için ultrasonografik ve endoskopik inceleme, kolposkopi, histerosalpingografi gibi tanısal tüm araçlar kullanılmaktadır.

Hastanemiz kadın sağlığı merkezinde verilen bazı hizmetler şu şekildedir:

HAMİLELİK TAKİBİ – DOĞUM

Gebelik öncesi danışmanlık
Gebeliğin haftalık takipleri
Özel tarama testleri (ikili, üçlü, dörtlü)
İkinci düzey ultrasonografi
Doğuma yakın dönemde haftalık takipler, NST bağlanması
Yeni doğanın takibi ve tedavisi
Doğum sonrası annenin ve bebeğin takibi, korunma yöntemlerinin belirlenmesi

JİNEKOLOJİ

Yıllık jinekolojik muayene
Hormonal bozuklukların tanı ve tedavisi
Anormal kanama
Pelvik ağrı
Endometriozis
Pelvik taban patolojileri
Smear taramaları, ultrasonografik inceleme
Meme muayenesi
Aile planlaması (Rahim içi araç uygulaması, doğum kontrol hapları, tüp ligasyon)

ÜROJİNEKOLOJİ

İdrar kaçırmanın medikal ve cerrahi tedavisi

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

Rahim ağzı kanseri tarama ve tedavisi
Rahim kanseri tanı ve tedavisi
Yumurtalık kanseri tanıma ve tedavisi
Meme kanseri tanı ve tedavisi

MENOPOZ TAKİBİ

Yıllık smear
Mamografi
Kemik yoğunluğu taramaları ile osteoporoz tanısı
Artmış kalp ve damar hastalıkların taranması

İNFERTİLİTE –IVF

Histereskopi
Histerosalpingografi çekimleri (HSG)
Yumurtlama takibi ve tedavisi
Tüp Bebek Ünitesi

Leave a Reply

Your email address will not be published.